Draai voor klassieke weergave

Toegepaste Psychologie studievoorlichting - Hogeschool Leiden

Introductie film over de opleiding Toegepaste Psychologie op de hogeschool Leiden. Hierin wordt verteld wat de opleiding inhoudt, hoe de lessen er uit zien en wat mogelijke toekomst banen kunnen zijn als je afgestudeerd bent.

Gesponsorde koppelingen

Wat is een Toegepast Psycholoog? Een definitie en uitleg door Femke de Grijs!

Toegepast Psycholoog Femke de Grijs http://femkedegrijs.com/ legt in deze video uit wat een Toegepast Psycholoog precies is. Ze legt verder uit wat voor opleiding een Toegepast Psycholoog heeft gevolgd en of deze opleiding door de rijksoverheid wettelijk

Wat is Autisme?

Korte animatie van de Vereniging voor Autisme (NVA). Wat zijn de belangrijkste kenmerken van Autisme? Welke vormen zijn er? Tips en adviezen over hoe je kunt omgaan met mensen met autisme. Meer info: www.autisme.nl

Wat kun je met een studie Psychologie?

Wat kun je met een studie Psychologie?

Erasmus werd als Geert Geerts (ook Gerhard Gerhards of Gerrit Gerritsz) geboren

Erasmus werd als Geert Geerts geboren, de naam Erasmus dankt hij aan de in de 15e eeuw populaire heilige Erasmus van Formiae.[2] Zijn geboorteplaats is Rotterdam, alhoewel er geen vermelding van zijn doop in doopregisters is aangetroffe

Wetenschappelijk onderzoek voor studie

Deze conventies zijn sociaal, methodisch en ethisch van aard. Voorbeelden zijn: zorgvuldigheid, systematiek en verifieerbaarheid. Doel van wetenschappelijk onderzoek kan zijn om bepaalde feiten of principes te ontdekken of te grondvesten.'

Omgaan met iemand met een depressie: 10 tips

Wat kun je doen voor iemand met een depressie? En wat liever niet? 10 tips voor naasten van een ervaringsdeskundige.

Over de psychologie-praktijken-zuid-holland pagina

Het doel van de psychologie is het verwerven van kennis omtrent het doen en laten van dieren (in het bijzonder mensen), zowel in hun alledaagse omgeving als onder bijzondere omstandigheden. Met de opkomst van de gedragsgerichte stroming (behaviorisme) werd het object van de psychologie gereduceerd tot het uiterlijk waarneembare en meetbare gedrag van dieren (in het bijzonder mensen) omdat het innerlijk leven zich niet objectief door wetenschappelijke waarneming zou laten registreren, maar alleen subjectief door introspectie en begrijpen. Niet iedere psycholoog kon zich vinden in dit primaat van het fysieke. Onder meer Carl Gustav Jung sprak in zijn essay "Das Grundproblem der gegenwärtigen Psychologie" (Het grondprobleem van de hedendaagse psychologie) uit 1931 in dit verband over een "Psychologie ohne Seele" (psychologie zonder ziel).

Laatste update:
11 mei 2021

Over de beheerder

Ook is een mogelijkheid te adverteren. mocht u hier meer informatie over willen kunt u mij vrijblijvend mailen!

Contact met de beheerder

Begrippen cognitieve psychologie

Begrippen uit de cognitieve psychologie, simpel uitgelegd in een kort filmpje (ondersteund door voorbeelden) Semantisch geheugen